Julkaistu 17.07.23

Tyky-päivä yritykselle

Ideoita tyky-päivän viettoon - kokeile jotain uutta!

Onko työhyvinvointipäivän järjestäminen ajankohtaista teidän yritykselle? Tyhy-päivät ovat tärkeä osa työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämistä. Kun suunnittelet tyky-päivää, on tärkeää ottaa huomioon työyhteisön moninaisuus ja monia muita asioita.

Tässä artikkelissa esittelen muutamia ideoita tyky-päivän järjestämiseen, mitä niiden järjestämisessä pitää ottaa huomioon ja miksi yrityksesi kannattaa panostaa niihin.

Lue toinen artikkelini, kun etsit hauskaa huumori ohjelmaa juhliin.

Tyky päivä ideoita

Mikä on tyhy-päivä?

Tyhy-päivä on päivän tai useamman päivän mittainen tapahtuma, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Se on investointi henkilöstön hyvinvointiin ja siten yrityksen tai organisaation menestykseen.

Tyhy -päivät tarjoavat tilaisuuden työntekijöille rentoutua, pitää hauskaa ja vahvistaa työyhteisöä erilaisten aktiviteettien kautta. Ne ovat usein tauko normaalista työpäivästä, ja ne antavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua yhteisiin aktiviteetteihin ja pitää hauskaa yhdessä.

Tyhy-päivä vai Tyky-päivä - onko niillä eroa?

TYHY- ja TYKY-toiminta ovat molemmat tärkeitä yrityksen tai organisaation työhyvinvoinnin edistämisessä, mutta ne keskittyvät hieman eri näkökulmiin.

Tyhy-toiminta tulee sanasta "työhyvinvointi" ja se viittaa toimenpiteisiin ja toimintoihin, jotka edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä, sekä työyhteisön toimivuutta.

Tyky-toiminta tulee sanasta "työkyky" ja se on hieman kapeammin määritelty. Se keskittyy toimenpiteisiin, jotka edistävät työntekijän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työelämässä.

Vaikka nämä kaksi termiä eroavat hieman toisistaan, niillä on paljon yhteistä ja ne täydentävät toisiaan.

Molemmissa toimintamuodoissa keskeistä on työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Lisäksi sekä tyhy- että tyky-toiminta voivat sisältää esimerkiksi liikuntaa, kulttuuria, koulutusta tai muita työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Usein näitä kahta termiä käytetäänkin rinnakkain tai jopa synonyymeina.

Työhyvinvointipäivän vaikutus työhyvinvointiin ja työyhteisöön

Työhyvinvointipäivä on tärkeä osa yrityksen hyvinvointistrategiaa. Se voi merkittävästi parantaa työhyvinvointia ja työyhteisön dynamiikkaa. Seuraavaksi tärkeitä vaikutuksia työhyvinvointipäivien vaikutuksista työntekijöihin sekä koko työyhteisöön.

Vahvistaa yhteisöllisyyttä

Tyhy-päivät tarjoavat mahdollisuuden parantaa yhteisöllisyyttä työpaikalla. Joukkuepelit, yhteiset haasteet ja yhteiset kokemukset voivat parantaa yhteistyötä, edistää positiivista ilmapiiriä ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Nämä kokemukset voivat auttaa luomaan vahvemman ja yhteneväisemmän työyhteisön.

Parantaa työntekijöiden henkilökohtaista hyvinvointia

Yksi tyhy-päivän keskeisistä tavoitteista on työntekijän henkilökohtaisen hyvinvoinnin parantaminen. Tämä saavutetaan tarjoamalla tauko työpäivän rutiinista, mikä auttaa vähentämään stressiä ja uupumusta. Työntekijät voivat myös oppia uusia tapoja hoitaa itseään ja ylläpitää hyvinvointiaan.

Parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta

Kun työntekijät tuntevat olonsa onnellisemmaksi ja tyytyväisemmäksi työssään, se heijastuu usein parantuneena suorituskykynä. Tyhy-päivän myötä työntekijät voivat palata töihin levänneinä ja uudistuneina, mikä voi lisätä heidän tuottavuuttaan.

Lisäksi parantunut työyhteisön dynamiikka ja vahvempi tiimihenki voivat myös edistää parempaa yhteistyötä ja kommunikointia, mikä on hyödyksi yrityksen kokonaistuottavuuden kannalta.

Sitouttaa työntekijöitä yritykseen

Työhyvinvointipäivät ovat myös osoitus siitä, että yritys arvostaa työntekijöitään ja heidän hyvinvointiaan. Tämä voi johtaa suurempaan työntekijöiden sitoutumiseen, sillä he tuntevat olonsa arvostetuksi ja huomioonotetuksi. Sitoutuneet työntekijät ovat usein lojaalimpia, tuottavampia ja heillä on suurempi todennäköisyys pysyä yrityksessä pitkällä aikavälillä.

Loppujen lopuksi tyhy-päivän vaikutus ulottuu paljon pidemmälle kuin yksittäiseen päivään. Se voi tarjota työkaluja ja kokemuksia, jotka auttavat työntekijöitä parantamaan hyvinvointiaan ja suorituskykyään, sekä vahvistaa työyhteisön yhtenäisyyttä ja yhteistyökykyä.

Tyhy päivä ideoita

Miten järjestää onnistunut tyky-päivä?

Onnistuneen tyky-päivän järjestäminen vaatii hyvää suunnittelua, yhteisöllistä toimintaa ja osallistavuutta. Tässä sinulle muutama vinkki, miten järjestät onnistuneen tyky-päivän.

Huomioi työntekijöiden tarpeet ja toiveet

On tärkeää kuunnella työntekijöiden toiveita ja tarpeita, kun suunnittelet tyky-päivää. Tämä voi sisältää esimerkiksi kyselyn tai kokouksen, jossa työntekijät voivat antaa ehdotuksia ja palautetta. Työntekijät tuntevat olonsa arvostetuiksi, kun heidän mielipiteensä otetaan huomioon, ja he ovat todennäköisemmin innostuneita osallistumaan, kun ohjelma vastaa heidän kiinnostuksensa kohteita.

Suunnittele monipuolinen ohjelma ja anna vaihtoehtoja

Tyky-päivä on loistava tilaisuus edistää yhteisöllisyyttä ja parantaa tiimityötä. Tämä voi sisältää esimerkiksi ryhmäaktiviteetteja, tiimipelejä tai yhteisöpalveluprojekteja. Näiden aktiviteettien avulla työntekijät voivat tutustua toisiinsa paremmin ja rakentaa vahvempia sosiaalisia suhteita.

On suositeltavaa, että tyky-päivä sisältää erilaista ohjelmaa, sillä kaikki aktiiviteetit eivät välttämättä ole kaikkien mieleen. Päivä voi sisältää esimerkiksi tiimipelejä, luovaa tekemistä ja antaa mahdollisuuden valita urheilullisen aktiviteetin kuten pallopelin tai rentouttavan joogan väliltä.

Tykypäivän budjetti: ota nämä asiat huomioon

Tyky-päivän budjetti riippuu monista tekijöistä kuten yrityksen koosta, valituista aktiviteeteista, paikasta ja mahdollisista ruokailuista. Alla on joitakin seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon tyky-päivän budjetoinnissa.

Aktiviteettien kustannukset

Aktiviteettien hinta on usein suurin menoerä. Tämä voi olla esimerkiksi kustannukset ohjaajille tai valmentajille, pääsymaksut tai välinevuokrat.

Paikan vuokra

Jos tyky-päivä pidetään yrityksen ulkopuolella, paikan vuokra saattaa olla merkittävä kustannus. Tähän voi liittyä myös muita kuluja, kuten kuljetuskustannuksia. Jos tyky-päivä pidetään yrityksen ulkopuolella, matkakustannukset voivat olla merkittävä menoerä. Tämä voi sisältää esimerkiksi bussi- tai junamatkoja tai polttoainekuluja.

Ruoka ja juoma

Tarjoilut ovat tärkeä osa tyky-päivää. Voit valita tarjoilun yrityksen sisältä tai ulkopuoliselta catering-palvelulta.

Lahjat tai palkinnot

Jos päivä sisältää kilpailuja tai pelejä, voit päättää tarjota palkintoja voittajille.

Yrityksen tulee budjetoida tyky-päivä etukäteen ja varmistaa, että kaikki kulut on otettu huomioon. Tyky-päivä voi olla merkittävä investointi, mutta samalla se saattaa tuottaa suurta hyötyä työntekijöiden hyvinvoinnin ja työmotivaation parantamisessa.

Ota ammattilaiset mukaan suunnittelun tueksi

On monia yrityksiä, jotka järjestävät tyky-päiviä. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia paketteja ja aktiviteetteja, jotka on suunniteltu parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Ammattilaisten avulla voit säästää aikaa ja vaivaa, ja he voivat auttaa sinua luomaan unohtumattoman kokemuksen työntekijöillesi.

Tykypäivä ohjelma

Konkreettisia ideoita tyky-päivien järjestämiseen

Jaamme seuraavaksi 6 vinkkiä erilaisen työhyvinvointipäivän järjestämiseen! Voit kokeilla jotain seuraavista tai muodostaa useasta vaihtoehdosta toimivan kokonaisuuden.

Toiminnallisia ideoita tyky-päivään

Tyky-päivät ovat loistava tilaisuus kokeilla erilaisia aktiivisia ja hauskoja aktiviteetteja, jotka parantavat työntekijöiden hyvinvointia ja tiimihenkeä.

Suppailu

Ota suppailu kokeiluun osana tyky -päivää! Tämä on rauhallinen, mutta tasapainoa vaativa laji. Se voi haastaa jokaista, sillä laji sopii niin kokemattomalle kui kokeneemmallekin suppailijalle. Lajia voi helpottaa esimerkiksi melomalla polviltaan.

Mikäli tiimissä on ihmisiä, jotka eivät ole lajia kokeilleet - suositus on ehdottomasti SUP-retki! Opas perehdyttää jokaisen suppailun saloihin ja antaa vinkit turvalliseen suppailuun. Samalla pääset näkemään upeita maisemia.

Kuplafutis

Kuplafutis on toinen hauska ja aktiivinen laji, joka sopii erinomaisesti tähän tarpeeseen. Tässä pelissä osallistujat pukeutuvat suuriin, läpinäkyviin palloihin ja pelaavat jalkapalloa. Pallot suojaavat pelaajia, joten pelissä voi tapahtua törmäilyä ja kaatumisia, mikä tekee lajista erityisen nauruntäyteisen.

Kuplafutis tarjoaa aerobisen harjoituksen, osana hauskaa peliä. Se on loistava tapa kehittää tiimihenkeä. Tässä lajissa ei tarvitse olla mitään aiempaa kokemusta tai esimerkiksi osaamista jalkapallosta.

Luovat tyhy-päivän ideat

Joskus tarvitaan luovempia ideoita tyhy-päivien viettoon, kun kaikki ideat on jo käyty läpi. Tässä muutamia erilaisempia ideoita, joita et ehkä ole kokeillut.

Skumppajooga

Oletko jo kuullut skumppajoogasta? Skumppajooga on rentouttavaa joogaa, johon liittyy samppanjan nauttimista. Se voi olla hauska ja sosiaalinen tapa lisätä joogan elementtejä tyky-päivää. Tästä innostuvat varmasti myös ne ihmiset, jotka muuten eivät välittäisi joogasta!

Taikuri

Taikuriesitys on ammattitaikurin esitys, joka voi sisältää muun muassa korttitemppuja, katoamistemppuja tai luku- ja mielentemppuja. Esitys voi olla interaktiivinen, jolloin taikuri kutsuu yleisön jäseniä osallistumaan temppuihin.

Marko Poskiparta esiintyy myös lähitaikuus -nimellä. Tämä tarkoittaa taikuuden tekemistä kierrellen yleisössä ja se sopii oivallisesti esimerkiksi osaksi tyky-päivän iltaohjelmaa. Tilaa taikuri juhliin.

Pakopeli

Pakopelissä pieni ryhmä työntekijöitä suljetaan huoneeseen ja heidän tulee löytää ulospääsy, ratkaisemalla erilaisia pulmia ja arvoituksia. Pelit kestävät yleensä noin tunnin. Pakopelit vaativat tiimin jäsenten yhteistyötä ja viestintää. Ne ovat yleensä myös jännittäviä ja viihdyttäviä, joten ne voivat tarjota ikimuistoisen kokemuksen työntekijöille.

Luontoretki

Luontoretki voi olla kävelyä tai patikointia paikallisessa metsässä, kansallispuistossa tai muussa luonnonkauniilla alueella. Retki voi sisältää esimerkiksi piknikin, luonnon tarkkailua tai vaikka yöpymisen. Moni haluaa rauhoittua ja luonto on oiva tapa siihen. Se voi vähentää stressiä, parantaa mielialaa ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tyhy päivän aktiviteetit

Kokoa eri vaihtoehdoista toimiva kokonaisuus

Tässä on esimerkki siitä, miten voit yhdistää aiemmin mainittuja aktiviteetteja tyky-päivän ohjelmaan.

Aloita päivä rauhallisesti skumppajoogalla. Tämä voi olla rentouttava tapa aloittaa päivä ja virittää työntekijät hyvään tunnelmaan. Joogaharjoituksen jälkeen voit tarjota pientä aamupalaa ja samppanjaa.

Skumppajoogan ja aamupalan jälkeen voitte suunnata luontoon. Luontoretki tarjoaa mahdollisuuden nauttia raikkaasta ulkoilmasta ja yhdessäolosta. Retken aikana voitte tehdä luontoon liittyviä aktiviteetteja. Palatkaa retkeltä lounaalle. Lounas voi olla piknik-tyyppinen tai se voidaan nauttia ravintolassa.

Lounaan jälkeen voitte suunnata pakopelin pariin. Tämä on loistava tapa haastaa työntekijöiden aivonystyrät ja parantaa tiimityötaitoja.

Päivän päätteeksi voit yllättää työntekijät taikuriesityksellä. Taikuriesitys tuo iloa ja yllätyksellisyyttä päivään ja on hauska tapa päättää tyky-päivä. Sen aikana voidaan tarjota toinen ruokailu ja aikaa on myös vapaalle seurustelulle.

Tyky-päivän ei tarvitse olla täynnä ohjelmaa alusta loppuun, vaan kannattaa varata myös aikaa rentoutumiselle ja vapaalle keskustelulle. Kokeile jotain uutta ja yllätä työyhteisösi!

Kiinnostuitko ideasta? Teen taikuri- ja mentalistikeikkoja yrityksien tykypäiville ja yksityistilaisuuksiin. Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän porukalle sopiva TaikaShow!

Näin tilaat huippu­viihdyt­tävän taikurin ja mentalistin juhliisi

Pyydä tarjous

Kerro tilaisuudesta tai juhlasta, jota olet järjes­tämässä. Kerro hieman tapahtuman luonteesta, missä ja milloin se järjes­tetään, kuinka suurta yleisöä odotat paikalle ja mitä toivot illan esiintyjältä. Autan mielelläni sopivan ohjelma­vaihtoehdon valinnassa.

Esityksen suunnittelu

Kun tarjous on hyväksytty, aloitan ohjelman suunnittelun. Käytännössä ohjelman suunnittelu tarkoittaa esityksen sisällön ja keston räätälöintiä juuri sinun tilaisuuteesi sopivaksi.

Laskutus ja palaute

Esiintyminen laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Kerro rohkeasti, mitä mieltä olit esityksestä ja kuinka hyvin se onnistui viihdyt­tämään yleisöä. Palaute on aina tervetullutta!

Täytä yhteyden­otto­lomake ja saat vastauksen nopeammin kuin uskotkaan